Minit-minit yang sangat berharga untuk memohon segala-galanya daripada Allah s.w.t


Minit-minit sangat berharga dalam hidup

Tempat mengadu, meminta, dan kembali segala urusan bagi orang beriman hanyalah Allah.. Rasulullah SAW memberitahu minit-minit yang sangat berharga untuk mengadap dan memohon kepada Allah adalah seperti berikut:


1. Waktu sepertiga malam terakhir saat orang lain terlelap dalam tidurnya.
Allah SWT berfirman Petikan dari Surah Adz Dzariyat: Ayat 18-19:  “….Mereka para muttaqin sedikit sekali tidur di waktu malam, dan di akhir malam, mereka memohon ampun kepada Allah ”.
Rasulullah SAW bersabda: “Rabb (Tuhan) kita turun di setiap malam ke langit yang terendah, iaitu saat sepertiga malam terakhir, maka Dia berfirman: Siapa yang berdoa kepadaKu maka Aku kabulkan, siapa yang meminta kepadaKu maka Aku berikan kepadanya, dan siapa yang meminta ampun kepadaKu maka Aku ampunkan untuknya ” – Petikan dari Hadis Riwayat Al-Bukhari.

Dari Amr bin Ibnu Abasah mendengar Nabi Muhamad SAW bersabda yang maksudnya :“tempat yang paling mendekatkan seorang hamba dengan Tuhannya adalah saat ia dalam sujudnya dan jika ia bangun melaksanakan solat pada sepertiga malam yang akhir. Kerana itu, jika kamu mampu menjadi orang yang berzikir kepada Allah pada saat itu maka jadilah ” – Petikan dari Hadis Riwayat  At-Tirmidzi dan Ahmad.
2. Waktu antara azan dan iqamah, saat menunggu solat berjamaah
Rasulullah SAW bersabda : “Doa itu tidak ditolak antara azan dan iqamah, maka berdoalah!” – Petikan dari Hadis Riwayat Ahmad dan Ibnu Hibban.

Hadis Abdullah bin Amr Ibnul Ash ra, bahawa ada seorang laki-laki berkata: “Wahai Rasulullah, sesungguhnya para muadzin itu telah mengungguli kita,” maka Rasulullah SAW bersabda: “Ucapkanlah seperti apa yang diucapkan oleh para muadzan itu dan jika kamu selesai (menjawab), maka memohonlah, kamu pasti diberi ” - Petikan dari Hadis Riwayat Abu Dawud dan Ibnu Hibban.
3. Pada waktu sujud, iaitu sujud dalam solat atau sujud-sujud lain yang diajarkan Islam. (seperti sujud syukur, sujud tilawah dan sujud sahwi).
“Kedudukan hamba yang paling dekat dengan Tuhannya adalah ketika ia dalam keadaan sujud, maka perbanyaklah doa”  - Petikan dari Hadis Riwayat Muslim.

 Dan dalam hadis Ibnu Abbas ra, ia berkata: “Rasulullah SAW membuka tabir (ketika beliau sakit), sementara orang-orang sedang berbaris (solat) di belakang Abu Bakar ra, maka Rasulullah SAW bersabda; ”Wahai sekalian manusia, sesungguhnya tidak tersisa dari mubasysyirat nubuwwah (khabar gembira lewat kenabian) kecuali mimpi baik yang dilihat oleh seorang muslim atau diperlihatkan untuknya. Ingatlah bahawasanya aku dilarang untuk membaca Al-Qur’an ketika ruku’ atau ketika sujud. Adapun di dalam ruku’, maka agungkanlah Allah dan adapun di dalam sujud, maka bersungguh-sungguhlah berdoa, sebab (hal itu) pantas dimaqbulkan bagi kamu semua ”  - Petikan dari Hadis Riwayat Muslim.
4. Setelah solat fardu. Iaitu setelah melaksanakan solat-solat wajib yang lima waktu, termasuk sehabis solat Jumat.
Allah berfirman: “dan bertasbihlah kamu kepadaNya di malam hari dan selesai solat”– Petikan dari Surah Qaaf Ayat  40.
  “Rasulullah SAW ditanya tentang bila doa yang paling didengar (oleh Allah), maka beliau bersabda: “Tengah malam terakhir dan setelah solat-solat yang diwajibkan ”– Petikan dari  Hadis Riwayat  At-Tirmidzi.

5. Waktu-waktu khusus, tetapi tidak diketahui dengan pasti batasan-batasannya.
 “Sesungguhnya di malam hari ada satu saat (yang mustajab), tidak ada seorang muslimpun yang bertepatan pada waktu itu meminta kepada Allah kebaikan urusan dunia dan akhirat melainkan Allah pasti memberi kepadanya ” – Petikan dari Hadis Riwayat Muslim.

Dalam kitab Al-JAwabul Kafi dijelaskan: “…JIka doa itu disertai dengan hadirnya kalbu dan dalam penuh khusyu’ terhadap apa yang diminta dan bertepatan dengan salah satu dari waktu-waktu yang ijabah yang enam itu iaitu :-
PERTAMA - sepertiga akhir dari waktu malam,  KEDUA - ketika azan, KETIGA - waktu antara azan dan iqamah, KEEMPAT - setelah solat-solat fardu, KELIMA -  ketika imam naik ke atas mimbar pada hari Jumaat sampai selesainya solat Jumaat pada hari itu, KEENAM - waktu terakhir setelah Asar.

Cik Misya : Setiap saat adalah berharga dalam kehidupan manusia tetapi Allah telah beri waktu yang khusus hanya untuk hamba-hambanya tawadduk mengadap dan memohon sesuatu daripadaNya.. Jadi, janganlah disia-siakan minit-minit tersebut..:)

Comments

Popular Posts