expr:class='"loading" + data:blog.mobileClass'>

Tuesday, December 15, 2015

Fakta hebat tentang Al-Quran!


Salam jom kita ketahui fakta-fakta ringkas tetapi maha hebat! Al-Quran itu ada :

S : Berapa jumlah Surah dalam al-Quran ?
J : 114 Surah


S : Berapa jumlah Juz dalam al-Quran ?
J : 30 Juz


S : Berapa jumlah Hizb dalam al-Quran ?
J : 60 Hizb


S : Berapa jumlah Ayat dalam al-Quran ?
J : 6236 Ayat


S : Berapa jumlah Kata dalam al-Quran dan berapa Jumlah Hurufnya ?
J : 77437 Kata, atau 77439 Kata dan 320670 Huruf


S : Siapa Malaikat yang disebut dalam al-Quran ?,
J : Jibril, Mikail, Malik, Malakulmaut, Harut, Marut, Al-Hafazoh, Al-Kiromulkatibun HamalatulArsy dan lain-lain.


S : Berapa Jumlah Sajdah (ayat Sujud) dalam al-Quran?
J : 14 Sajdah


S : Berapa Jumlah para Nabi yang disebut dalam Al-Quran?
J : 25 Nabi


S : Berapa Jumlah Surah Madaniyah dalam al-Quran?
J : 28 Surah, al-Baqoroh, al-Imron, al-Nisa" al-Maidah, al-Anfal, al-Tawbah, al-Ra'd, al-Haj, al-Nur, al-Ahzab, Muhammad, al-Fath, al-Hujurat, al-Rahman, al-Hadid, al-Mujadilah, al-Hasyr, al-Mumtahanah, al-Shaf, al-Jum'ah, al-Munafiqun, al-Taghabun, al-Thalaq, al-Tahrim, al-Insan, al-Bayinah, al-Zalzalah, al-Nashr.


S : Berapa Jumlah Surah Makiyah dalam al-Quran?
J : 86 Surat, selain surah tersebut di atas.


S : Berapa Jumlah Surah yang dimulai dgn huruf dlm al-Quran?
J : 29 Surah.


S : Apakah yang dimaksud dengan Surah Makiyah ?
J : Surah Makiyah adalah Surah yg diturunkan sebelum Hijrah, seperti : al-An'am, al-Araf, al-Shaffat, al-Isra', al-Naml, al-Waqi'ah, al-Haqqah, al-Jin, al-Muzammil, al-Falaq.


S : Apakah yang dimaksud dgn Surah Madaniyah? 
J : Surah Madaniyah adalah Surah yg diturunkan setelah Hijrah, seperti : al-Baqarah, al-Imran, al-Anfal, al-Tawbah, al-Haj.


S : Siapakah nama para Nabi yg disebut dalam Al-Quran?
J : Adam, Nuh, Ibrahim, Isma'il, Ishaq, Ya'qub, Musa, Isa, Ayub, Yunus, Harun, Dawud, Sulaiman, Yusuf, Zakaria, Yahya, Ilyas, Alyasa', Luth, Hud, Saleh, ZulKifli, Syuaib, Idris, Muhammad Saw.


S : Siapakah satu-satunya nama wanita yg disebut namanya dalam al-Quran?
J : Maryam binti Imran.


S : Siapakah satu-satunya nama Sahabat yang disebut namanya dalam al-Quran?
J : Zaid bin Haritsah. Rujuk dlm surah Al Ahzab ayat 37.


S : Apakah nama Surah yang tanpa Basmalah?
J : Surah at-Tawbah.


S : Apakah nama Surah yang memiliki dua Basmalah?
J : Surah al-Naml.


S : Apakah nama Surah yang bernilai seperempat al-Quran?
J : Surah al-Kafirun.


S : Apakah nama Surah yang bernilai sepertiga al-Quran?
J : Surah al-Ikhlas


S : Apakah nama Surah yang menyelamatkan dari siksa Qubur?
J : Surah al-Mulk


S : Apakah nama Surah yang apabila dibaca pada hari Jum'at akan menerangi sepanjang minggu ?
J : Surah al-Khafi


S : Apakah ayat yang paling Agung dan dalam Surah apa?
J : Ayat Kursi, dlm Surah al-Baqarah ayat No.255


S : Apakah nama Surah yang paling Agung dan berapa jumlah ayatnya ?
J : Surah al-Fatihah, tujuh ayat.


S : Apakah ayat yang paling bijak dan dalam surah apa?
J : Firman Allah Swt :" Barang siapa yang melakukan kebaikan sebesar biji sawi ia akan lihat, Barang siapa melakukan kejahatan sebesar biji sawi ia akan lihat.. (Surah al-Zalzalah ayat 7-8)


S : Apakah nama Surah yang ada dua sajdahnya ?
J : Surah al-Haj ayat 18 dan ayat 77.


S : Pada Kata apakah pertengahan al-Quran itu di Surah apa? Ayat nombor berapa ?
J : وليتلطف Surah al-Kahfi ayat No. 19.


S : Ayat apakah bila dibaca setiap habis Solat Fardhu dapat mengantarkannya masuk ke dalam surga ?
J : Ayat Kursi.


S : Ayat apakah andiulang-ulang sebanyak 31 kali dalam satu Surah dan di Surah apa ?
J : Ayat فبأي آلاء ربكما تكذبانِ ) pada Surah al-Rahman.


S : Ayat apakah yg diulang-ulang sebanyak 10 kali dalam satu Surah dan di surah apa? Apakah ayat ini ada juga disebut dlm surah lainnya? Di Surah apa ?

J : Ayat ( ويل يومئذ للمكذبين ) pada Surah al-Mursalat, juga ada dlm Surah al-Muthafifin ayat No. 10.

S : Apakah Ayat terpanjang dalam al-Quran ? Surah apa? Ayat berapa?
J : Ayat No 282 Surah al-Baqarah...


Semoga Bermanfaat


Misya : Quran penenang jiwa terbaik.

No comments :

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...